English Nederlands Français Deutsch Italiano Español Dansk

Disclaimer Interlex website

Liability

Our Terms & Conditions as registered with the Chamber of Commerce in Eindhoven (Netherlands) apply to all agreements made with us. Despite the utmost attention that we give to the correctness, completeness and accuracy of our website, no rights can be derived from the information contained herein. Interlex Language Services accepts no liability whatsoever for any possible damage caused by using this site, or by the use of information contained in this site, except where that damage can be interpreted as the result of intentional or deliberate neglect on our part. Interlex Language Services withholds the right at all times to improve or otherwise modify the information in this website.

Copyright

The intellectual property rights of all texts, images, sounds and software contained in this website are the property of Interlex Language Services or its licensed agents. Inasmuch as users of this site submit information, the users transfer all intellectual property rights over to Interlex Language Services and consequently indemnify Interlex Language Services from claims by third parties. No part of this website may be reproduced without the written permission of Interlex Languages Services. Should Interlex Language Services become aware of material or links on this site which signify a (possible) infringement, Interlex Language Services has the right (but not the obligation) to remove this content or link with immediate effect.Aansprakelijkheid

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven. Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Interlex Language Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Interlex Language Services behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van deze website behoren toe aan Interlex Language Services of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Interlex Language Services en vrijwaren Interlex Language Services derhalve van aanspraken van derden.

Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Interlex Language Services worden verveelvoudigd. Mocht Interlex Language Services op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende inhoud of links op de site, dan heeft Interlex Language Services het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.